Προωθητικές Υπηρεσίες

Η Berry Αdvertising αναλαμβάνει την δημιουργία προωθητικών υπηρεσιών επιλέγοντας τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, online ή offline, για το κατάλληλο καταναλωτικό κοινό. Κατανοώντας τις ανάγκες κάθε πελάτη, μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ερευνώντας την αγορά και τον ανταγωνισμό του, δημιουργούμε ένα κεντρικό μήνυμα επικοινωνίας και προτείνουμε τα κατάλληλα μέσα προώθησης και επικοινωνίας του μηνύματος.

Η επιλογή των κατάλληλων προωθητικών υπηρεσιών βοηθάει σε μια πιο αποτελεσματική προϊοντική επικοινωνία, αποτελώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Ο στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής μέσω των κατάλληλων προωθητικών υπηρεσιών είναι να αυξήσει την πιθανότητα το μήνυμά σας να φτάσει τους επιθυμητούς πελάτες με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.


Στόχος των προωθητικών υπηρεσιών είναι να:

  • Ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος/υπηρεσίας
  • Δώσουν ώθηση στις πωλήσεις
  • Διατηρήσουν τους πελάτες
  • Αυξήσουν την προβολή του προϊόντος/υπηρεσίας
  • Συμβάλλουν στην συναισθηματική σύνδεση κοινού-προϊόντος,

Στην Berry αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το σχεδιασμό προωθητικών υπηρεσιών, διαθέτοντας φρέσκες ιδέες και στοχεύοντας στη δημιουργία και την ενδυνάμωση της κατάλληλης εικόνας του κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις προωθητικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και να επιλέξετε τις κατάλληλες για να προβάλλετε την επιχείρησή σας.